Pirmā Adventes svece

img

Visa kristīgā pasaule ir Kristus dzimšanas gaidās. Miljoniem ticīgo aizdedza pirmo Adventes sveci. Darīt labu, mīlēt tuvāko, būt dāsniem un nesavtīgiem nekad nav par vēlu. Īpaši šajās dienās.

Jau piekto reizi Dagdas kultūras centrs aicināja dažādu ticību cilvēkus uz Adventes lūgšanu brokastīm. Tieši pirms gada pilsētas un ciema iedzīvotāji ziedoja līdzekļus Dagdas Sv. Nikolaja Pareizticīgo baznīcas celtniecībai, šogad vecticībnieku baznīcas remontam. Labdarības pasākuma dalībnieku vidū - Saeimas deputāts Ivans Ribakovs, sadarbības partneru delegācija no Verhņedvinskas. Saskaņā ar tradīciju šādas brokastis tiek rīkotas uz muzikālā fona, šajā dienā klasiskos, garīgos un tautas skaņdarbus izpildīja Valmieras mūzikas skolas stīgu kvartets “Accorda”. Burvīgās kokles skaņas uzbūra negaidītu svētku un prieka atmosfēru.Zālē baltiem galdautiem klāti galdi, sveces. Nevienaldzīgu un dāsnu cilvēku pazīstamās sejas. Rīta lūgšanu un sprediķi vadīja prāvests Pāvils Odiņš. Bet pasākuma vadītāja Solvita Plivča paziņoja galveno tēmu “Piederības sajūta dzimtai un vietai”, aicinādama apmainīties ar viedokļiem un vēlmēm. Kā pirmā uzstājās novada domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Viškure, bet sarunu turpināja Dagdas Tūrisma informācijas centra vadītājs Juris Viļums, kurš vada Latgales kultūras biedrību.Saeimas deputāts Ivans Ribakovs kā tolerances piemēru minēja gan Latgali, gan arī Rēzeknes pilsētu, kur vēsturiski mierā un harmonijā dzīvo dažādu tautību un reliģiju cilvēki. Baltkrievu katoļu mācītājs Aleksandrs Grickevičs, kurš jau ne pirmo reizi apmeklē mūsu ziedojuma brokastis, uzsvēra, ka Verhņedvinskas iedzīvotāji mācās no dagdāniešiem patriotismu, garīgumu, kultūru un strādīgumu. Par Latvijas Sarkanā Krusta biedru piedalīšanos labdarības pasākumos stāstīja Dagdas filiāles vadītāja Sandra Drozdova.Dagdas vecticībnieku draudzes priekšsēdētāja Varvara Dorofejeva teica šādus vārdus: “Mana bērnība aizritēja lūgšanu zvanu skaņās, tagad svētku dienās pār Dagdu skan zvana dziesma. Paldies par jūsu dāsnumu, ticiet, nāciet uz baznīcām! Viss iznīcīgs, Dievs mūžīgs!”Dziedātāji pateicās klātesošajiem ar lūgšanu. Labdarības pasākuma ietvaros saziedoti 765 eiro. Labs sākums, līdzekļu vākšana turpinās. Lai Dievs jūs sargā, labie ļaudis!Aleksejs Gončarovs