XII Ziemassvētku lasījumi Varavīksnes vidusskolā

img

17. janvārī Varavīksnes skolas zālē norisinājās tradicionālie Ziemassvētku lasījumi. Šogad skolā tika izveidots XII dzejoļu, stāstu un zīmējumu krājums par Kristus dzimšanas tēmu. Šī krājuma radīšanā piedalījās 34 jaunie autori un 30 mākslinieki.

Labākie darbi tika prezentēti lasījumos. Pasākuma goda viesi - prāvests Eduards Voroņeckis, mācītājs Rostislavs Terehovs un mācītājs Vjačeslavs Istratijs - atzinīgi novērtēja dzejoļus un stāstus, kuri šogad tika atzīti par labākajiem. Savus darbus skatītājiem prezentēja Nikola Lebedeva (8.a), Tomass Bergs (4.b), Karina Dudarenoka (7.a), Liāna Kovaļevska (6.b), Kevins Narkeļūns (6.b), Maksims Berestņevs (8.b), Nikita Pleiko-Ižiks (8.b), Nika Nipāne (5.a), Anastasija Kožemjačenko (9.a), Nikola Stepaņenko (6.a). Lasījumu programmu rotāja skolas vokālisti Alise Andrukoviča, Jeļizaveta Karole, Jeļizaveta Zinkēviča, Daniils Pantelejenko un Ņikita Troščenko. Pasākuma noslēgumā uzstājās goda viesi, kuri dalījās savos iespaidos par dzirdētajiem darbiem. Lasījumu beigās visi krājuma autori, kā arī skolotāji, kuri palīdzēja saviem audzēkņiem, saņēma goda rakstus un dāvanas no uzaicinātajiem priesteriem. Varavīksnes skolas bibliotēkā ikvienam ir pieejams Ziemassvētku stāstu, dzejoļu un zīmējumu krājums.Andrejs JAKUBOVSKIS