Palīdzēsim draudzēm uzturēt dievnamus

Nauda un ziedošana ir jūtīgs temats mūsdienu sabiedrībā. Par to nav pieņemts īpaši runāt, taču bez naudas mēs nespējam iztikt. Īre, rēķini, pārtika. Arī draudze dzīvo reālā, materiālā pasaulē un maksā rēķinus par ēku, tās uzturēšanu, siltumu, elektrību, dažādiem tās darbību nodrošinošiem materiāliem.

Draudzes darbu, ieņēmumus nodrošina draudzes locekļi, kā arī ārpusdraudzes ziedotāji. Ziedošanai ir ne tikai materiāls, bet arī garīgs raksturs. Dievs savā Vārdā mums ir atklājis – rūpējies par Dieva namu, tad arī tavā namā nekā netrūks; kas bagātīgi sēj, bagātīgi arī pļauj. Ziedošana ir dievkalpojums, kalpošana Dievam, kas nes svētību arī pašam. Aicinām atbalstīt Krāslavas novada draudzes, lai Dieva namam nekā netrūktu un arī jūsu pašu nams tiktu svētīts. Tie, kuri apmeklē dievnamu, var ziedot uz vietas, bet tiem, kuri atrodas tālumā, iespējams, noderēs mūsu apkopotā informācija. Ja kāds no dievnamiem nav minēts šajā sarakstā, lūdzam iesūtīt informāciju uz e-pastu: ezerzeme@zerzeme.lv“Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl.Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem.Tā kā ir rakstīts: Viņš ir izbēris un nabagiem devis, Viņa taisnība paliek mūžīgi. Bet, kas dod sēklu sējējam un maizi ēdējam,tas arī dos un vairos jūsu sēju un liks pieaugt jūsu taisnības augļiem; tad jūs būsit bagāti visās lietās katram labam darbam,un tā mēs panāksim, ka Dievam tiks dota pateicība.” /2 Kor.9:7-1/Mums pieejamie dievnamu konti: Andrupenes Vissvētākās jaunavas Marijas Skapulāra Karalienes Romas katoļu draudzeReģ. nr. 90000353156Konta nr. LV16UNLA0050009189373 Pušas Vissvētākās Trīsvienības Romas katoļu draudzeReģ. nr. 90000375971Konta nr. LV81UNLA0050019696116 Andzeļmuižas svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudzeReģ. nr. 90000353067Konta nr. LV78UNLA0050023903254 Dagdas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu draudzeReģ. nr. 90000353090Konta nr. LV44UNLA0050021306012 Pustiņas Vissvētās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzeReģ. nr. 90000353141Konta nr. LV91PARX0017001840001 Asūnes Svētā Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzeReģ. nr. 90000353137Konta nr. LV40PARX0017001890001 Landskoronas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu draudzeReģ. nr. 90000360726Konta nr. LV68UNLA0050023902949 Beresnes Vissvētās Jaunavas Marijas dzimšanas Romas katoļu draudzeReģ. nr. 90000360641Konta nr. LV05UNLA0050023903113 Bukmuižas Svētā Ludviķa Romas katoļu draudzeReģ. nr. 90000353033Konta nr. LV87UNLA0050023903383 Krāslavas Sv. Ludvika Romas katoļu draudzeReģ. nr. 90000350412Konta nr. LV93 UNLA 005 0019860121 Izvaltas Sv. Annas un Borovkas Dievmātes Romas katoļu draudzesReģ. nr. 90000360590Konta nr. LV13 UNLA 0050021180858 Aulejas Sv Marijas Magdalēnas un Kombuļu Sv. Jāzepa Romas katoļu draudzesReģ.nr. 90000370245Konta nr. LV88UNLA0050020086512 Piedrujas Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzeReģ. nr. 90000353103konta nr. LV27UNLA 0050005460107 Indricas Sv. Jāņa Kristītāja un Balbinovas Vissvētākās Trīsvienības draudžuPrāvests Genādijs Alferovs, tālr. nr. 26263061 Ludvikovas Sv. Agatas un Skaistas Sv. Antona draudžuPrāvests Pāvels Odiņš, tālr. nr. 29583026 Krāslavas Evaņģēliski luteriskā draudzeReģ.nr. 90000285112Konts: LV09UNLA0023000700007 Bornes Evaņģēliski luteriskā draudzeReģ.nr. 90000398048Priekšnieks: Viktors Juzefovičs. Tālr: 28883774 Krāslavas Baptistu draudzeReģ.nr. 40801052636Konta nr LV68HABA0551046521351 Dagdas Svētā Nikolaja pareizticīgo draudzeReģ.nr. 90000447841Konta nr. LV81UNLA0050020514117 Krāslavas Svētā Ņevas Aleksandra pareizticīgo draudzeReģ.nr. 90000435804Konta nr. LV75UNLA0050018253931 Krāslavas Vecticībnieku draudzeReģ.nr. 90000333643Konts: LV65MULT1710886200010 Dagdas Vecticībnieku draudzeReģ.nr. 90000333639Konta nr. LV86UNLA0055001509908 Laikraksta “Ezerzeme“ redakcija