Mēs to paveicām!

img

Noslēdzot projektu “Dzīvo Latgalē, dzīvo dejojot!”, vēlamies pateikties projekta atbalstītājiem - Dienvidlatgales NVO atbalsta centram un Kultūras ministrijai, kas jau otro reizi sadzird mūsu ideju un palīdz tās realizēšanā, West coast sving( WCS) grupas vadītājai Lidijai Trušelei un dalībniekiem par šo deju tradīciju popularizēšanu un iedzīvināšanu Krāslavā.

   Projekta mērķis un aktivitātes bija saistīti  ar līdzdalību starptautiskajā West coast sving flash mob akcijā „International Rally West Coast Swing 2018”, lai tajā varētu gan apgūt jaunas deju iemaņas, gan  popularizēt šo deju virzienu.  Vispirms tika sagatavots flešmob priekšnesums, kurš bija pietiekoši sarežgīts, bet pateicoties  lielam  skolotājas un dalībnieku entuziasmam   godam tika apgūts  un   1.un 2. septembrī  priekšnesums  tika nodemonstrēts pie Krāslavas pils kompleksa. Ar priekšnesuma demonstrēšanu tiek popularizēta arī katra pilsēta vai vieta, kur tas notiek. Pagājušajā gadā tas notika 246 dažādās pasaules  pilsētās, šogad arī  Krāslavā.   Kā īpašu aktivitāti gribas pieminēt  braucienu uz Valmieru, kur dalībnieki demonstrēja savu priekšnesumu, smēlās pieredzi balles rīkošanā, vēroja dāžādu deju sniegumus, apmeklēja pilsētas apskates objektus un pat novērtēja Valmieras virtuvi vietējā kafējnīcā. Bet galvenais – brauciena laikā tika   veidota sadraudzība ar balles deju klubu “Valmiera”, kas piekrita novadīt  mūsu WCS grupai meistarklasi par balles dejām un vēlāk kopīgi veidot  deju vakaru.       Vēlos arī atgadināt, kāpēc biedrība Ģimenes atbalsta centrs “Atvērtība” gan atbalsta, gan  aktīvi sadarbojas ar West coast sving  grupu Krāslavā. Kā zināms  West coast sving  virzienu  bieži sauc arī  par sociālām dejām, tādēļ  ka  tās  pilda sociālo funkciju – nodrošina cilvēku saskarsmi un saturīgu brīvā laika pavadīšanu, kas bieži vien ir problēma dažādu slāņu un statusu cilvēkiem.  Vikipēdijā par sociālām dejam  ir teikts - sabiedriska (sociālā) deja jeb rekreācijas deja ir deja, ko cilvēki dejo, lai atpūstos, iepriecinātu paši sevi un savus partnerus, lai socializētos sabiedrībā.  Vēl precīzāk šo deju virzienu raksturo Dr. Psych. Sandra Mihailova - sabiedrisko deju stili palīdz cilvēkiem veidot jaunus sociālos kontaktus, mazina vientulību, trenē sociālo adaptāciju, harmonizē cilvēka psihisko stāvokli, palīdz risināt dažādas emocionālas, laulības un uzticības problēmas, attīsta spēju sadarboties ar pretējo dzimumu, jutīgumu un atvērtību otram, māca veidot dziļu savstarpēju emocionālo kontaktu, māca uzticēties sev un citiem.   Pēc būtības tas pilda  preventīvā  darba lomu   ar   pieaugušiem un ģimeni kopumā,  jo sekmē tās  funkcionalitāti, uzlabo pāru attiecības, vairo pozitīvas emocijas, sekmē pašapziņu un pašizaugsmi.     Noslēdzot projektu  “Dzīvo Latgalē, dzīvo dejojot”, vēlamies šo deju tradīciju turpināt un sekmēt tās aktivizēšanu Krāslavā, lai krietni vairāk  cilvēku  spētu  gan to novērtēt, gan to izmantot savas dzīves   kvalitātes uzlabošanai.      Biedrības Ģimenes atbalstas centrs “ Atvērtība” valdes priekšsēdētāja  un projekta vadītāja Raisa Vagale