Vai darba ņēmējam gada beigās var rasties nodokļu pārmaksa vai parāds?

Nodokļu reformas ietvaros ar šo gadu ir palielināts diferencētais neapliekamais minimums, kā arī ienākumiem līdz 1667 euro mēnesī (pirms nodokļu nomaksas) samazināta nodokļa likme no 23 % uz 20 %.

Tā kā gan diferencētā neapliekamā minimuma, gan arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) progresīvās likmes piemērošana ir atkarīga no personas ienākumiem, var veidoties situācijas, ka gada beigās rodas IIN pārmaksa vai parāds. 

Jāuzsver, ka tie darba ņēmēji, kuri strādā vienā darba vietā un citu ienākumu avotu nav (piemēram, autoratlīdzības, ienākumi no saimnieciskās darbības u.c.), kā arī tie, kuru pagājušā gada kopējie ienākumi nav mazāki par šī gada kopējiem ienākumiem, var nesatraukties, jo viņiem nodokļu parāds neveidosies. 

Nodokļu starpība var veidoties galvenokārt šādām iedzīvotāju grupām:

• personām, kuras pagājušajā gadā nav strādājušas pilnu gadu, vai personām, kurām iepriekš nav bijuši ienākumi (piemēram, māmiņas, kas atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, personas, kuras tikai nesen uzsākušas darba gaitas;

• personām, kurām ir vairāki ienākumu avoti (papildus darba algai saņem arī autoratlīdzības vai pensiju);

• personām, kuras ir mainījušas darba devēju.

Šādām iedzīvotāju grupām 2019.gadā būs pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai pārrēķinātu iedzīvotāju ienākuma nodokli par gadu, proti, piemērotu progresīvo IIN likmi vai gada diferencēto neapliekamo minimumu faktiskajiem ienākumiem. 

vid.gov.lv

 

Turpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr. 13 (13.02.2018.)