Liturģiskais kalendārs februārī

2. februāris — Kunga prezentācija svētnīcā jeb Sveču diena (svētī sveces). Visu Dievam veltīto (konsekrēto) cilvēku diena.

3. februāris — Sv. Blazijs, bīskaps un moceklis (dziedinātājs no kakla slimībām).
5. februāris — Sv. Agate, jaunava un mocekle (aizbildne krūšu slimībās; svētī maizi, ūdeni un sāli).
6. februāris — Sv. Pāvils Miki un viņa biedri, mocekļi.
10. februāris — Sv. Sholastika, jaunava (sieviešu klostera dibinātāja).
11. februāris — Dievmātes parādīšanās Lurdā. Vispasaules Slimnieku diena.
14. februāris — Slāvu tautu apustuļu sv. Kirila, mūka un sv. Metodija, bīskapa, svētki.
18. februāris — Sv. Bernadete, Dievmātes parādīšanās Lurdā, vizionāre.
22. februāris — Sv. apustuļa Pētera katedras svētki.
23. februāris — Sv. Polikarps, bīskaps un moceklis.

Evaņģēliski luteriskajā Baznīcā

2. februāris — Sveču diena — sv. Sīmeana diena.
24. februāris — Matijs - apustulis.

Pareizticīgo Baznīcā

9. februāris — Svētdiena par muitnieku un farizeju. Krievijas jaunmocekļu un par Kristus ticību cietušo sanāksme.
12. februāris — Vispārējo skolotāju un svēto bīskapu Vasilija lielā, Teologa Grigorija un Jāņa Zeltamutes diena.
15. februāris — Kunga Prezentācija (ļoti lieli svētki).
16. februāris — Svētdiena par pazudušo dēlu.
22. februāris — Mirušo piemiņa.
23. februāris — Svētdiena par Pastaro tiesu.
25. februāris — Iveras Dievmātes ikonas piemiņa.

Vecticībnieku Baznīcā

No 10. līdz 16. februārim — nedēļa par muitnieku un farizeju, gavēņa nav.
12. februāris — Triju svēto bīskapu piemiņa: Vasilija Lielā, Teologa Grigorija, Jāņa Zeltamutes.
15. februāris — Kunga Prezentācija (ļoti lieli svētki).
No 17. līdz 22. februārim — Mirušo vecāku piemiņas nedēļa.
No 24. februāra — Metenis, ēdiens bez gaļas.