Liturģiskais kalendārs aprīlī

Katoļu Baznīcā

Līdz 19. aprīlim turpinās Lielais gavēnis

7. aprīlis — Sv. Žans Batists no Lasales, priesteris, skolotāju Debesu aizbildnis.
11. aprīlis — Sv. Stanislavs, bīskaps un moceklis.
13. aprīlis — Palmu (Pūpolu) jeb Kunga ciešanu svētdiena.
17. aprīlis — Lielā ceturtdiena, Kunga Pēdējo vakariņu piemiņas diena.
18. aprīlis — Lielā Piektdiena, Kunga ciešanu un nāves piemiņas diena.
19. aprīlis — Klusā sestdiena.
20. aprīlis — Kunga augšāmcelšanās — Lieldienas.
21. - 26. aprīlis — Lieldienu oktāva.
27. aprīlis — Kunga žēlsirdības svētdiena.
29. aprīlis — Sv. Katrīnas no Sjēnas, jaunavas un Baznīcas doktores, svētki.

Pareizticīgo Baznīcā

Līdz 19. aprīlim turpinās Lielais gavēnis.
5. aprīlis — Vissvētās Dievmātes cildinājums (Akafista sestdiena).
6. aprīlis — Sv. mūķenes Marijas no Ēģiptes piemiņa.
7. aprīlis — Pasludināšana Vissvētajai Dievmātei (ļoti lieli svētki).
12. aprīlis — Lācara sestdiena.
13. aprīlis — Pūpolu svētdiena — Kunga ienākšana Jeruzalemē (ļoti lieli svētki).
20. aprīlis — Gaišie Kristus augšāmcelšanās svētki — Pasha (Ļoti lieli svētki).
27. aprīlis — Antipasha. Apustuļa Toma piemiņa.
29. aprīlis — Radonica. Mirušo piemiņa.

Vecticībnieku Baznīcā

Līdz 19. aprīlim — Lielais gavēnis.
2. aprīlis — Vakara Lielā kanona dievkalpojums “Marjino stojanije”.
7. aprīlis — Pasludināšana (ļoti lieli svētki).
13. aprīlis — Kunga ienākšana Jeruzalemē. Pūpolu svētdiena (Ļoti lieli svētki).
20. aprīlis — Kristus pasha (7 dienas. Gavēņa nav. Ļoti lieli svētki).
28., 29. aprīlis — Mirušo piemiņa pēc Pashas “Radonica”.

Evaņģēliski luteriskajā Baznīcā

6. aprīlis — Judica — Mūsu Kunga ciešanu 1. svētdiena.
13. aprīlis — Palmarums — Mūsu Kunga ciešanu 2. svētdiena.
17. aprīlis — Zaļā ceturtdiena.
18. aprīlis — Lielā piektdiena.
20. aprīlis — Lieldienas.
21. aprīlis — Otrās Lieldienas.
25. aprīlis — Sv. Marks — evaņģēlists.
27. aprīlis — Baltā svētdiena.