Katoļu Baznīcā Latgalē

Lūdza no Dieva drosmi un vienotību
5. maijā Latvijas uzmanība visas dienas garumā tika pievērsta Rēzeknei, kur notika Latgales kongresa simtgadei veltīti vairāki nozīmīgi pasākumi. Tos ievadīja ekumeniskais dievkalpojums Vs. Jēzus Sirds katedrālē, ko vadīja Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis kopā ar apustulisko nunciju Baltijas valstīs arhibīskapu Pedro Lopesu Kintanu, Rīgas arhidiecēzes arhibīskapu - metropolītu Zbigņevu Stankeviču un kardinālu Jāni Pujatu, emeritus.

Dievkalpojumā piedalījās Jelgavas katoļu bīskaps Edvards Pavlovskis, pareizticīgo Baznīcas Rīgas un visas Latvijas metropolīts Aleksandrs, evaņģēliski - luteriskās Baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags un Daugavpils bīskaps Einārs Alpe, Latvijas baptistu apvienības mācītājs Edgars Mažus, daudzi Latgales katoļu priesteri, kā arī valsts prezidents Raimonds Vējonis, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, ministru prezidents Māris Kučinskis, vairāki ministri, Saeimas deputāti, Latgales pašvaldību vadītāji un deputāti, ticīgā tauta. Tāpat kā pirms 100 gadiem garīdznieka Kazimira Skrindas vadītajā Sv. Misē, klātesošie, LTV1 skatītāji un Latgales radio klausītāji lūdza no Dieva drosmi un vienotību Latgalei un visai Latvijas tautai.Sprediķī bīskaps J. Bulis pievērsa uzmanību katoļu Baznīcas lomai Latgales apvienošanā ar Vidzemi un Kurzemi,uzs v ē r a priesteru, īpaši Franča Trasuna, Nikodema Rancāna, Jāzepa Rancāna u.c. ieguldījumu Latgales kongresa sagatavošanā un norisē.Pēc Sv. Mises Vatikāna sūtnis nodeva pāvesta Franciska svētību Latvijai un Latgalei, Svētā tēva vārdā izteica pārliecību, ka arī turpmāk latvieši sargās savu brīvību un neatkarību.Apsveikuma vārdus teica citu konfesiju bīskapi. Noslēgumā viņi kopā ar katoļu bīskapiem deva savu apustulisko svētību. Pēc tam tika nodziedāta Latvijas himna “Dievs, svētī Latviju!” Rožukronis - vissvarīgākā lūgšana6. maijā, tradicionāli kā katru gadu pirmajā maija sestdienā, Aglonas baziliku piepildīja Rožukroņa pulciņu dalībnieki no Latvijas malu malām. Salidojums sākās ar Rožukroņa lūgšanu, kam sekoja interesantas liecības par to, kādas Dieva žēlastības saņemtas caur šo brīnišķīgo lūgšanu.Pirms Sv. Mises bīskaps J. Bulis aicināja klātesošos būt par misionāriem savā draudzē, savā ģimenē - misionārais lauks ir ļoti plašs. Mums nepieciešams izlūgt no Dievmātes progresu garīgajā dzīvē, atgriešanos no grēka, dvēseļu glābšanā.Sprediķī Latgales augstākais garīgais vadītājs uzsvēra, ka mēs nespējam paši atrisināt savas daudzās problēmas, vajadzīga Dieva palīdzība. Vajadzīga lūgšana. Bet vissekmīgākā lūgšana ir Rožukronis. Tā ir meditatīva, pārdomu lūgšana. Pēvests Pijs V savulaik ir teicis: “Rožukronis ir gada zīme.” “Šī lūgšana palīdz pacietīgi nest savu dzīves krustu, pārvarēt bailes, izraut grēciniekus no elles vēl virs zemes. Pēc pāvesta Pija IX parauga J. Bulis aicināja ik dienas lūgties Rožukroni, ar tā palīdzību risināt visas lietas, neaizmirst lūgties par priesteriem, par paaicinājumiem uz garīgo kārtu.Vispārējās lūgšanas laikā Dievmātes patvērumam tika novēlētas Latgales un Latvijas ģimenes, visi cilvēki, lai tauta neiznīktu.Ticīgo katehēzeKrāslavas sv. Ludvika draudzē turpinās Lielā gavēņa laikā uzsāktā draudzes ticīgo katehēze. Katru svētdienu pēc rīta Sv. Mises prāvests E. Voroņeckis vai vikārs R. DOļa uzstājas ar pārdomām un skaidrojomiem par kādu no septiņiem svētajiem sakramentiem.7. maijā priesteris Rodions runāja par Jēzu - labo ganu, augsto Priesteri, par priesterību un Euharistiju. Viņš skaidroja, kāpēc katoļu Baznīcā priesteri var būt tikai vīrieši, uzsvēra sieviešu lomu Baznīcas dzīvē.Sagatavoja Genovefa KALVIŠA