• Praktisko mākslu festivāls “Pārvērtības” pulcē lielu skaitu interesentu

  Projekta “Practical arts” ietvaros 4. maijā Krāslavā tika rīkots liels pasākums – praktisko mākslu festivāls “Pārvērtības”. Projekta galvenā doma un mērķis – pievērst sabiedrības uzmanību atkritumu, ar ko pasaule apaug gaužām lielos tempos un apmēros, atkārtotai izmantošanai. Ir skaidrs, ka ne viss, kas nonāk atkritumu poligonos, ir izmantojams otrreiz, bet lielai daļai tur esošo priekšmetu un materiālu var piešķirt otro dzīvi. [PIC=2820:center]

  Lasīt
 • Stādi, dēsti un citi labumi

  Kopš šī gada pavasara Krāslavā tirdziņu un gadatirgu rīkošana ir uzticēta Krāslavas novada pašvaldības Tūrisma informācijas centram (TIC). Pirmais tirgus tika rīkots 4. maijā. Tas bija stādu un dēstu tirgus, kas tradicionāli šajā dienā Krāslavā notiek jau daudzus gadus.

  Lasīt
 • Baltā galdauta svētki Skaistā

  Mūsu Skaista – maza, sīka Latvijas sastāvdaļa – mūsu tēvu un vectēvu zeme, tāpēc pati skaistākā, mīļākā un dārgākā. Pie mums ir vasarā pašas smaržīgākās ziedošās liepas ar pašām sanošākajām un darbīgākajām bitēm, un uzņēmīgākajiem biteniekiem, paši spilgtākie pieneņu lauki, kuros ganās pienīgās brūnaļas un raibaļas. Šeit laukus uzar un sēj, ražu novāc paši brašākie, sīkstākie, neatlaidīgākie zemnieki. Un tāpēc 4. maijā Skaistas Tautas namā visi darba rūķi, kas šobrīd ir spēka gados, kuri poš un dara bagātāku un košāku mūsu zemīti – Latviju, kā arī tie, kam soļi un gaita ir kļuvusi lēna un rokas vairs nespēj arklu turēt vai gotiņas slaukt, tika aicināti uz Baltā galdauta svētkiem. Pie balti klāta galda, ļoti sirsnīgā atmosfērā varēja kavēties atmiņās, skatoties videofilmu un Tautas nama vadītājas sagatavotos materiālus par laika posmu, kas aptver notikumus 32 gadu garumā, tas ir, kopš Latvijas “otrās dzimšanas” dienas, gan arī visu 103 gadu garumā, kad Latvija pasludināja savu valstisko neatkarību. Pasākumu sāka visi kopā, nodziedot Latvijas himnu un iededzot sarkanās un baltās svecītes, lai degot to liesmiņas izgaismo mieru, mīlestību un saticību visai mūsu Latvijai, Skaistai un visiem klātesošajiem.

  Lasīt
 • Aulejas amatnieču īpašais šarms

  Es esmu bagāts - man pieder viss, Kas ar mani ir noticis. Ar šīm spārnotajām Māra Čaklā rindām Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas vadītāja Valentīna Magidas atklāja otro amatnieču izstādi, šoreiz - Aulejas. Apbrīnojamus austos un adītos izstrādājumus demonstrēja Regīna Dzalbe un Sandra Vigule. Bet Mikalinas Matejas darbus pārstāvēja viņas mazmeita Ārija.

  Lasīt
 • Velotūrisms - lieliska atpūta!

  EUROVELO 11 - populārākais tūrisma maršruts 6000 km garumā - no Grieķijas līdz Norvēģijai. Beidzot arī mūsu Krāslavas novads ir pievienojies starptautiskajam velomaršrutam.

  Lasīt
 • Fantāzijas spārnos - uz harmoniju

  Apkārtējās pasaules skaistums ir bezgalīga vērtība. Daba ir nepārspējama māksliniece, bet, saplūstot Visvarenā radītajam un radoša cilvēka dvēselei, notiek īsts brīnums. Ne katrs ir apveltīts ar talantu redzēt mūsu zemi īsta mākslinieka acīm, tādu radošo meklējumu augļus saucam cildenā vārdā – māksla. Tā izgaismo mūsu pelēko ikdienu, iepriecina skaistuma cienītājus un mudina meklēt savu pašizpausmes veidu.

  Lasīt
 • Valsts zaļais zelts

  Mežs ir Latvijas Republikas, vienas no zaļākajām Eiropas Savienības valstīm, nenovērtējama bagātība. Trīs miljoni hektāru dabisko un mākslīgo stādījumu, kuros galvenās platības aizņem vērtīgas sugas - priedes, egles un bērzi. Un tā ir arī svarīga valsts budžetu papildinošā eksporta prece.

  Lasīt
 • Ielūgums uz lakstīgalu birzi

  Ilgi gaidītā dabas atmoda... Pavasara palu ūdeņi vēl nav atgriezušies ierastajos krastos, bet dzīvību dāvājošais siltais lietus jau iekāris dimanta lāsītes bērzu un alkšņu pumpuros. Ziemāji pielijuši smaragdzaļi, meža klajumos aicina zilās vizbulītes, pie vecās viensētas ligzdā - stārķu pāris. Sagaidījām!

  Lasīt