• Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā

  14. septembrī piedalījos Krāslavas rajona partnerības organizētajā seminārā “Uzņēmums un digitālās kartes, pārdošana tiešsaistes platformās”. Pieteikties pasākumam mudināja gan semināra tēma, kas aktuāla jebkuram uzņēmējam, gan norises vieta – Zirgu sēta “Klajumi” Krāslavas novada Kaplavas pagastā.

  Lasīt
 • Pūces skaita rudenī

  Krāslavas kultūras dzīves rāmo mieru atsvaidzina centrālās bibliotēkas kolektīvs, kas regulāri aicina lasītājus uz oriģinālām ekspozīcijām.

  Lasīt
 • Kāds ir jaunais mācību gads?

  Iestājoties rudenim, skolās, bērnudārzos un citās izglītības iestādēs sākas jauns mācību gads. Pēc pavasara koronavīrusa daudzi izjuta, cik svarīgs ir klātienes izglītības process katram no mums - skolēniem, skolotājiem, vecākiem. Neapšaubāmi tālmācības pieredze tiks izmantota turpmākajā izglītības procesā, tomēr lielāko daļu nodarbību plānots vadīt klātienē.

  Lasīt
 • Sarunu pēcpusdiena “Bērniem jāaug ģimenē”

  Lai Latgales reģionā palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē, Latgales plānošanas reģions laika posmā no 2015. gada 1. decembra līdz 2023. gada 31. decembrim realizē Eiropas Sociālā fonda projektu “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI)”. Projekta īstenošanā iesaistītas 19 reģiona pašvaldības, tai skaitā Aglonas, Dagdas un Krāslavas, un Valsts sociālās aprūpes centrs (VSAC) “Latgale” (filiāles “Kalkūni”, “Kalupe” un “Krastiņi”

  Lasīt
 • Sapņu māja dzimtajā pierobežā

  Ieskatoties lauku ļaužu atvērtajās dvēselēs, jau sen atskārtu, ka mazā dzimtene - vismājīgākās un siltākās mājas uz zemes, kurp nezināms spēks virzīs lauku cilvēkus līdz pēdējam dzīves mirklim. Zinu vairākus piemērus, kad dzīves gudrību un pārticību guvuši rīdzinieki pēkšņi bez jebkādas nožēlas pārdeva visu iedzīvi, lai ar prieku pārceltos uz Latgali. Lauku saknes ar gadiem pārvēršas ilgās, kam nav iespējams pretoties. Mūsu ilgās svētdienas sarunas noslēgumā jaunās mājas saimniece izteicās: “Dzimtene ir vieta, ko jaunībā mēs vieglprātīgi steidzamies atstāt, lai brieduma gados kādu dienu saprastu - ir pienācis laiks doties mājās!”

  Lasīt
 • Bibliotēkā divas ekspozīcijas

  Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā ir divas izstādes - Marinas Procevskas gleznas un Irinas Valujskas ziloņu kolek cija. Mēs regulāri stāstām lasītājiem par vietējo mākslinieku darbiem, bet Irinas kolekciju pamatoti var dēvēt par eksotis ku. Kolekcijas īpašniece piekrita tikties ar žurnālistu.

  Lasīt
 • Mūsu laikraksta jaunība

  1993. gads noslēdzas: Latgales augsnes paraugs pasaules postamentam; Uguņošana un bumbas; Svētku novembris; Tautas fronte zaudē atbalstītājus; Pa aliņam un... uz komisiju; Patvaļa; Ir nauda - nav darba; Tirdzniecība un serviss Dagdā; Dagdā ir labi! Krāslavā - slikti! Piesardzīgais holandietis un izmisušais anglis; Noziedzības hronika; Vēsturei veltīta izstāde grāfu bibliotēkā.

  Lasīt