Akcija “Atpakaļ uz skolu’’ Dagdas vidusskolā

Akciju “Atpakaļ uz skolu” 2007. gadā uzsāka Vācija, kas tajā laikā bija prezidējošā valsts Eiropas Savienības Padomē. Akcija vainagojās panākumiem un jau 2008. gadā tā pirmo reizi tika īstenota arī Latvijā. Akciju “Atpakaļ uz skolu” rīko Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar jaunatnes organizāciju “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”. Katru gadu pavasarī aptuveni 100 Eiropas lietu ekspertu dodas uz skolām Rīgā un citur Latvijā, lai skolēniem stāstītu par savu darba ikdienu un Eiropas Savienības aktualitātēm. Akcija “Atpakaļ uz skolu” sniedz skolēniem iespēju uzzināt par Eiropas Savienības aktualitātēm no cilvēkiem, kuru darbs saistīts ar Eiropas Savienības tematiku. Ekspertu pieredze Eiropas lietu jautājumos skar gan ES politisko tematu aspektus, gan sadarbību ar citu ES valstu partneriem, ES finansētu projektu īstenošanu un Latvijas integrāciju un interešu pārstāvību ES kādā konkrētā nozarē.

2016. gadā akcijas ietvaros Dagdas vidusskolā viesojās Irēna Muļica (strādā Eiropas Komisijā Briselē).Atmiņas par skolu: “Skola bija mūsu laika “sociālie tīkli”. Tur tikāmies ar draugiem, dalījāmies iespaidos, plānojām kopīgus pasākumus... Mācījāmies, dejojām, organizējām klases vakarus, dziedājām skolas korī, pinām pinumus no klūgām, spēlējām basketbolu – skolā pulsēja dzīve.”Turpinājums laikrakstā “Ezerzeme” nr. 37 (16.05.2017.)