Izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas vizīte Dagdā

img

Dagdā, 5. aprīlī, oficiālā vizītē ieradās Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska. Vizītes mērķis bija Daugavpils Būvniecības tehnikuma izglītības programmas īstenošanas vietas (BTIPĪV) “Dagda” apmeklējums.

Vizīte sākās ar tehnikuma mācību korpusa un dienesta viesnīcas apskati. Ministre novērtēja pozitīvās pārmaiņas telpu renovācijas rezultātā, kas tapušas, realizējot dažādus projektus. Protams, kā uzsvēra tehnikuma direktore Ināra Ostrovska, priekšā vēl daudz darba. Galvenais, ka ir izpratne par mērķi. Pēc nelielas ekskursijas ministre novadīja tehnikuma audzēkņiem Novadpētniecības stundu. Veidojot dialogu ar audzēkņiem, Ilga Šuplinska uzsvēra, ka svarīgs princips cilvēka dzīvē ir tajā, kā viņš veido vidi ap sevi – cilvēkam ir ļoti svarīgi zināt un veidot savu vēsturi.  “Ja cilvēks nezina savu vēsturi, viņam ir ļoti grūti saprast, kāpēc viņš dzīvo šajā vietā un ar ko šī vieta ir svarīga. Kad cilvēks zina savu vēsturi un zina, kādi spēcīgi cilvēki viņam dzīvo apkārt, viņš pats sāk veidot savu vēsturi. Aicinu jūs iepazīties ar savas tuvākās vides ievērojamākajiem cilvēkiem – gan bijušajiem, gan esošajiem – tiem, kuri izdarījuši kaut ko vērtīgu” mudināja ministre un aicināja nosaukt savas vietas ievērojamos cilvēkus. Jaunieši minēja Aivaru Trūli – novada priekšsēdētāju, Aivaru Plataci – Andzeļu pagasta zemnieku un citus.Novadpētniecības stundas laikā Ilga Šuplinska iepazīstināja jauniešus ar izzinošo interneta spēli ”Iepazīsimies rta.lv”. Tika paskaidrots, kā lietot spēli, uzdoti jautājumi, pārrunātas iespējas.Uz kādas jaunietes jautājumu, vai ministre jau no bērnības sapņojusi par to, ka kļūs deputāte? Ilga Šuplinska atbildēja: ”Nekad nedomāju, ka kļūšu par deputāti un ministri. Vienmēr, jau no skolas laikiem, esmu bijusi aktīvs cilvēks. Tagad pārliecinājos, ka aktīvie cilvēki agrāk vai vēlāk kaut kur nokļūst… starp citu, esmu dzimusi Dagdā, absolvējusi Dagdas vidusskolu, ilgāku laiku dzīvojusi Šķaunē. Lielākā daļa manu dzimtas cilvēku ir no Andrupenes pagasta.”Turpinājumā jauniešiem tika dots uzdevums: “Ierakstiet: “27. aprīlis ir Latgales kongresa diena.1917. gadā 26. un 27. aprīlī (pēc vecā kalendāra, 9. un 10. maijā pēc jaunā stila) notika Latgales kongress, kurā Latgale nolēma pievienoties pārējai Latvijai.” 27. aprīlis – Latgales kongresa diena ir oficiāli apstiprināta atzīmējamā diena. Ļoti gribētu, lai jūs par to pastāstiet saviem vecākiem.” Ministre aicināja atcerēties, kas ir Francis Trasūns, Francis Kemps, Nikodems Rancāns un Valērija Seile. Īpaši tika pieminēta Valērija Seile - ievērojama latgaliešu un latviešu izglītības un sabiedriskā darbiniece, bibliogrāfe un zinātniece. Pirmā sieviete Latgalē, kas ieguva akadēmisko izglītību. Novadpētniecības stunda pagāja aktīvi un interesanti. Noslēgumā ministre a i c i n ā j a apmeklēt dažādus latgaliešu pasākumus. “Kāpēc ir svarīgi, lai valoda dzīvo?” vaicāja Ilga Šuplinska un rosināja jauniešus domāt, rast atbildi, līdz nonāca līdz secinājumam – lai saglabātu savu identitāti. “Valoda - tas ir noteikts domāšanas veids. Jebkura valoda rada savas tradīcijas un savu domāšanas veidu. Tā ir speciāla attieksme pret pasauli. Tāda, kāda tā ir noteiktā valodā, tā var būt līdzīga ar kādu citu, bet nav vienāda un, ja tā nav vienāda, tā ir cilvēka bagātība. Tāpēc saka – jo vairāk valodas cilvēks zina, jo viņš ir bagātāks.” Pasākuma turpinājumā Dagdas novada pašvaldības priekšsēdētājs Aivars Trūlis uzrunāja ministres kundzi, Daugavpils BTIPĪV “Dagda” administrāciju un pasniedzējus, apliecinot vēlmi sadarboties, un atbalstīt tehnikuma darbību. Daugavpils Būvniecības tehnikuma direktore Ināra Ostrovska prezentācijā iepazīstināja klātesošos ar tehnikuma sasniegumiem piecu gadu laikā kopš tika pārņemta mācību iestāde – arodskola Dagdā, ar turpmākās izglītības un izaugsmes perspektīvām. Direktore atzīmēja, ka pedagogu kolektīvs veiksmīgi papildinās no tehnikuma bijušajiem audzēkņiem, un uzsvēra, cik svarīgi ir laicīgi pamanīt talantīgos audzēkņus un virzīt viņus apgūt sava aroda pedagoga izglītību. Ministre savu uzrunu tehnikuma administrācijai un pedagogiem sāka latgaliešu valodā, kā vienu no iemesliem minot to, ka piekritusi uzņemties ministres pienākumus viena skaidra iemesla pēc: “…lai vienā konkrētā laikā valdības rīcības plānā ierakstītu, ka ir jāattīsta arī latgaliešu rakstu valoda un novadu mācība.” Tālāk uzruna tika turpinātā “otrā latviešu valodas paveidā” – latviski. Ministre atzīmēja, ka ir patīkami prezentācijā par tehnikumu atpazīt sev pazīstamus cilvēkus, ir prieks par paveikto, uzslavēja tehnikuma direktori par “krampi” un zināšanām, kuras tiek ieguldītas mācību iestādes attīstībā un novēlēja tehnikuma direktorei uzņēmību un izturību turpmākajam darbam. Ministre aicināja izvirzīt pedagogus Nikodema Rancāna balvai par ievērojamu ieguldījumu jo īpaši latviskās un latgaliskās kultūras un tradīciju ieaudzināšanā un atzīmēja, ka no Dagdas jau vairāki pedagogi ir saņēmuši šo apbalvojumu. “Tas apliecina, ka šeit strādā cilvēki, kas prot, grib, vēlas, var un tas ir pamats, lai attīstītos… man prieks būt tādā iestādē, kur sarunu ar mani neiesāk par to, cik viss ir slikti, ka kaut kā pietrūkst, bet tieši otrādi – parāda, ka spēks ir, ka varēšana un griba darīt ir. Tad rodas griba palīdzēt, atbalstīt, meklēt un rast iespējas… Vizīte šeit man sakārto vīziju un realitāti, kāda ir profesionālajā izglītībā un man ir krietni vieglāk domāt par tām pārmaiņām, kas šajā brīdī ir nepieciešamas. Viens no aspektiem ir profesionālās izglītības prestiža celšana. Tas ir kopīgi darāms darbs. ” Iveta LEIKUMA
Laimas LIEPIŅAS foto