Labo darbu festivālu noslēgums “Ceļā uz nākamo simtgadi”

img

5. aprīlī Krāslavas novada Krāslavas pamatskolas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas un Krāslavas BJC jaunieši devās uz Rīgas kultūras pili “Ziemeļblāzma”. Šeit norisinājās Latvijas valsts simtgadei veltītais pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” Labo darbu festivāla noslēguma pasākums “Ceļā uz nākamo simtgadi”, kuru organizēja Valsts izglītības satura centrs (VISC).

Latvijas valsts simtgades svinību pasākumu plāna 2017.-2021. gadam ietvaros Valsts izglītības satura centrs (VISC) organizēja pasākumu ciklu “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” izglītības iestādēm, veicinot bērnu un jauniešu piederības izjūtu ģimenei, skolai, novadam, pilsētai un stiprinot valstisko identitāti. 2017. gadā notika pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” ar vairāk nekā 300 dalībniekiem un 12 radošās darbnīcas un diskusijas “Vai ir vērts dzīvot un būt Latvijā?” pedagogiem un skolēniem visā Latvijā. Arī Krāslavas pamatskolas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas un Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolēniem bija iespēja Daugavpilī piedalīties šajā diskusijā. 2018. gadā tika organizēti 5 Labo darbu festivāli. Arī mūsu novada jaunieši piedalījās vienā no tiem, kas tika organizēts 12. oktobrī Rēzeknē. Skolēnu komandas prezentēja kompetentiem ekspertiem savu veikumu un atbildēja uz jautājumiem. Pēc prezentācijām visiem labo darbu veicējiem bija iespēja piedalīties radošajās darbnīcās un meistarklasēs. Noslēguma pasākumu, kurš bija organizēts Rīga, skolēni gaidīja ar nepacietību. Lai varētu piedalīties šajā pasākumā, jauniešiem bija jāiesniedz aizpildīta pieteikuma anketa un video formātā iesūtīts labās prakses piemērs. Iesūtītos videomateriālus un pieteikumu anketas izvērtēja VISC pieaicināti eksperti un izvirzīja dalībai festivālā arī Krāslavas novada pārstāvjus. No Krāslavas uz Rīgu devās:
Krāslavas pamatskolas skolēnu divas grupas kopā ar skolotāju Jeļenu Japiņu, kuras sagatavoja video prezentācijas par saviem diviem darbiem – “Dāvana Latvijai. 100 medaļas Latvijas simtgadei” un “Labo darbu pateicības darbnīca”.
Krāslavas pamatskolas bērnu pašiniciatīvas kluba “Spicais” pārstāvji, kopā ar skolotāju Veltu Daņiļeviču, ar savu darbu - 10 gadu veikumu sadarbība ar Krāslavas veco ļaužu pansionātu “Priedes”.
Krāslavas pamatskolas meiteņu grupa kopā ar skolotāju Viju Rabkeviču – ar darbu “Mēs - Latvijas simtgadei!” Krāslavas Valsts ģimnāzijas jauniešu grupa ar  Sandru Nemeņonoku – ar darbu “Erudītu monopols – Latvijai 100”.
KBJC šūšanas un modelēšanas pulciņš “Meistarstiķis” ar darbu “Praktisku izstrādājumu darināšana” pulciņa skolotājas Ainas Gubas vadībā. Festivāla dalībniekus uzrunāja VISC Neformālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa, Latvijas valsts simtgades biroja Izglītības un jauniešu projekta vadītāja Aija Tūna, kuras pateicās par skolēnu līdzšinējo veikumu un rosināja jauniem un aizrautīgiem darbiem nākotnē. Ar festivāla dalībniekiem par tēmu “Varonība un Latvijas sargi pagātnē un tagadnē” pārdomās dalījās Latvijas Kara muzeja Izglītības un informācijas nodaļas vadītājs Mārtiņš Mitenbergs. Savā prezentācijā viņš demonstrējot senas fotogrāfijas no Brīvības cīņu laika, lika aizdomāties par varonību pagātnē un mūsdienās. Tālajā 2019. gadā, kad vajadzēja nosargāt jauno Latvijas valsti, to darīja vairāk nekā 700 pusaudži un jaunieši, t.sk. 2. Cēsu pulka Skolnieku rotas kareivji, par kuru varonību vēl maz runājam un zinām. Mārtiņš Mitenbergs aicināja domāt par ikdienas varonību mūsdienās, tās izpausmēm, jauniešu atbildību un izvēlēm, nostājoties vājāko un neaizsargāto pusē. Festivāla dalībniekiem bija iespēja piedalīties vairākās radošajās darbnīcās un meistarklasēs. Meistarklasē “Nākamie 100”, kuru vadīja Vilis Brūveris un IDEJU MĀJAS vadītāja Ance Tīmane, jaunieši diskutēja un radoši darbojās komandās ideju izstrādē. Darbnīcā “Augsim Latvijai!”, kuru vadīja Jaunsardzes un informācijas centra 5. Novada nodaļas jaunsargi un instruktori, jaunieši veica gan fiziskus, gan praktiskus uzdevumus, lai iegūtu pieredzi. FIZMIX eksperimentu meistarklasē “Interesanti par fiziku” FIZMIX projekta vadītājs Raitis Streičs iepazīstināja, demonstrēja un iedrošināja jauniešus veikt dažādus eksperimentus. Vizuālās mākslas meistarklasē, mākslinieces un scenogrāfes Kristīnes Lasmanes rosināti, festivāla dalībnieki izgatavot pašu dizainētus atstarotājus. Savukārt skolotājiem bija iespēja piedalīties atsevišķā meistarklasē. Tajā Brocēnu vidusskolas skolotāja Daiga Barančane dalījās savā pieredzē, kā sadarboties ar jauniešiem un kā ieinteresēt un motivēt viņus aktīvai un atbildīgai rīcībai, domājot par kopīgi veicamajiem darbiem skolā, vietējā kopienā. Kā skolas un ģimenes sadarbību redz bērnu vecāki, no sava skatupunkta pastāstīja televīzijas un radio raidījumu vadītāja Baiba Sipeniece-Gavare. Triju olimpisko spēļu medaļu ieguvēji, kamaniņu braucēji, brāļi Andris un Juris Šici dalījās ar savu iedvesmas stāstu skolotājiem - kā atrast spēku un motivāciju iet uz mērķi, kā aizraut savus skolēnus, kā ieraudzīt ikvienā potenciālu kļūt par veiksmīgu cilvēku savā dzīvē.Pusdienu pārtraukuma laikā varēja piedalīties viktorīnā - objektu meklēšana “Ziemeļblāzmas” parkā u.c., nofotografējot 6 fotogrāfijas ar dažādiem objektiem Ziemeļblāzmas pils parka teritorijā, par kurām, lejupielādējot Facebook un Instagram lapās, varēja iegūt vērtīgas balvas.Festivāla laikā dalībniekiem bija iespēja piedalīties citās interaktīvās aktivitātēs un pie īpašas fotosienas iemūžināt sevi piemiņai no festivāla. Sarīkojuma noslēgumā dalībniekus priecēja mūziķi no Madonas - grupas “Sub Scriptum” un jauniešu vidū populārais “Bermudu Divstūris” muzikāli priekšnesumi. Mūsu novada jaunieši aktīvi iesaistījās daudzās aktivitātēs, guva virkni pozitīvu iespaidu un atbraucot mājās dalījās ar tiem klašu kolektīvos, ģimenēs un savu draugu lokā. Paldies par brauciena organizēšanu Krāslavas BJC metodiķei Sanitai Kumpiņai un Krāslavas novada domei par transporta nodrošināšanu. Lai mums izdodas arī turpmāk darīt labus darbus sev un citiem par prieku!Jeļena Japiņa,
Krāslavas pamatskolas skolotāja