Trīskārt priecīga diena Dagdā

  • Kultūra
  • 12.05.2017 10:35
  • 26 skatījumi
img

Tikko kā noklusa aplausi tiem, kurus apbalvoja ar Ministru kabineta goda grāmatām, tā vadītāja Solvita Plivča pievērsa pārpildītās zāles uzmanību nozīmīgam notikumam ne vien novada, bet arī republikas mērogā:
“Tautas deja — tas ir kas vairāk nekā mēģinājumi un kopābūšana. Tas ir spēks, kas dod izaugsmi dvēselei un gandarījumu dzīvei. Cilvēks, kas reiz no sirds sācis dejot, dejos visu mūžu. Šodien godinām Dagdas novada Tautas deju ansambli “DAGDA”.

Deju raksti nu izrakstīti 40 gadu garumā, un, lai arī ceļi ne vienmēr bijuši gludi un reizēm bijis arī pa kādam līklocim, tomēr kopā izdzīvotais ceļojums ir neatsverama bagātība. Kādam no dalībniekiem Tautas deju ansamblis “Dagda” ir jau dzīvesveids, citam — jauns sākums. Katru ceturtdienas un sestdienas vakaru mēģinājumos Dagdas novada Tautas namā pulcējas jaunieši, kuriem deja ir kvēle. Gadu gaitā kolektīvā, kuram 1977. gadā piešķīra godpilno Tautas deju ansambļa nosaukumu, ir izaugušas vairākas dejotāju paaudzes un mainījušies arī vadītāji. Pateicības vārdi jāsaka kolektīva vadītājiem — Inai Zandarei, Jāzepam Ornicānam, Valdai Timulei, Aijai Utkinai. Šobrīd Tautas deju ansambļa “Dagda” vārdu turpina nest dejotāji Ritas Vaišļas vadībā.Turpinājums laikrakstā “Ezerzeme” nr. 36 (12.05.2017.)