PAGALMĀ PIE KURMJA

9. maijā visā Eiropā tiek atzīmēta Eiropas Savienības dzimšanas diena, atceroties Francijas ārlietu ministra Robēra Šūmana izteikto ierosinājumu par ogļu un tēraudu kopienas izveidi.
Arī Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā Eiropas dienas aktivitātes ir kļuvušas par tradīciju, piemēram, Eiropas eksāmens, kur ikviens, gan liels, gan mazs, tiek aicināts pārbaudīt savas zināšanas ar aizraujoša internettesta palīdzību, tematiskas izstādes bibliotēkas stāvos, kā arī izglītojošas un izklaides aktivitātes bērniem.

Šogad pasākums “Svinam Eiropas dienu” tapa ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas atbalstu, kurā aktīvi iesaistījās audzēkņi no Krāslavas pirmsskolas izglītības iestādēm “Pienenīte”, “Pīlādzītis” un Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolas pirmsskolas grupas. Par spīti maija dzestrajam vējam, KNCB bērnu literatūras nodaļas saimnieka - kurmju puikas - aicinājumam piedalīties Kurmja pagalma draugu svētkos, atsaucās krietns pulks interesentu. Bērnus un pieaugušos sagaidīja kustību un radošās aktivitātes - atrast ES dalībvalstu nosaukumus, uzzīmēt un iziet kurmja rakuma labirintu, pagatavot Miera vējdzirnavas, lekt klasītes, zīmēt un rakstīt vēstījumus Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Noslēgumā visus vienoja kopbilde ar saukli “Miers un vienotība Eiropā!”Turpinājums laikrakstā “Ezerzeme” nr. 37 (16.05.2017.)