• Mūsu skolas saņem EKOSKOLU balvas

  Otrdien, 12. septembrī, Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās notika ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu piešķiršana – 132 skolas saņēma prestižo starptautisko Zaļo karogu, bet vēl 69 skolas ieguva Latvijas Ekoskolas sertifikātu.

  Lasīt
 • Mācību seminārs Krāslavas Valsts ģimnāzijā

  Sasveicinies pats ar sevi, Tad ej citus mācīt, Tad ej citus izlabot, Tad ej citiem dot labdienu. Bet arī atņemt labdienu Ir jāprot, Vispār saņemt ir daudz grūtāk Nekā dot un dot. /J. Peters/ Bija iesākts milzīgs un nopietns darbs, kad, tuvojoties 2016./2017.m.g. noslēgumam, pieteicos kursiem “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām”. Vasarā, gan jūnijā, gan augustā, pavadīju laiku ļoti saturīgos un nopietnos kursos, kur, protams, iesākums likās smags un galamērķis nesasniedzams.

  Lasīt
 • Svētki pirmklasniekiem un kongress pašiem vecākajiem: pirmā skolas diena “Varavīksnes” vidusskolā

  Svinīgais svētku pasākums noritēja tradicionāli un diezgan ātri. Svētku runas, apsveikumi, smaidi, ziedi, viesi… Tiklīdz svētku svinības pie skolas sliekšņa, skanot simboliskajam pirmajam zvanam, noslēdzās, visjaunākie “Varavīksnes” vidusskolas audzēkņi kopā ar vecākiem devās uz aktu zāli uz savu pirmo skolas pasākumu. Tradicionāli šie svētki tiek dēvēti par “iesvētībām”, lai gan, pēc manām domām, tos drīzāk varētu nosaukt “Pirmā tikšanās ar skolu”.

  Lasīt
 • Sākas kārtējais mācību gads

  Lūk, arī vasara ir garām… Uz sliekšņa ir rudens ar saviem pirmajiem svētkiem - Zinību dienu. Kā ierasts, šajā dienā no visām pilsētas malu malām uz savām iemīļotajām skolām steidzās sapostie mazuļi lieliem ziedu pušķiem rokās, paaugušies un kļuvuši patstāvīgāki pamatskolas klašu audzēkņi un pavisam pieauguši vecāko klašu audzēkņi - gandrīz izlaidumnieki.

  Lasīt
 • Startē jaunais mācību gads!

  Nākamais mācību gads patiesībā ir ļoti svarīgs. Tas būs sagatavošanās posms pirms pārmaiņām. 2017./2018. mācību gads paies Latvijas valsts simtgades zīmē.

  Lasīt
 • Ir sākusies otrā nometne “Radīsim pašu rokām”

  Šīs vasaras 2. nometne Aleksandrovas internātpamatskolā ir sākusies! Latvijas Lietuvas starptautiskā projekta “Interreg” (projekta. nr. LLI-151) ietvaros, Aleksandrovas internātpamatskola no 2017. gada 14. augusta līdz 23. augustam organizē nometni “Radīsim pašu rokām”, kurā piedalās 16 bērni no Latvijas un Lietuvas. Nometnes mērķis ir veicināt Lietuvas un Latvijas bērnu ar īpašām vajadzībām radošo izpausmi un sadarbību draudzīgā atmosfērā.

  Lasīt
 • Starptautiskais konkurss “Zaļā klase”

  Bija gan saule, gan lietus, gan jūras spirdzinošais vējš, gan prieks par to, ka mēs - Krāslavas pamatskolas komanda: Eva Vecele, Samanta Prikšāne, Laura Mihejeva, Laura Ose, Alīna Valtere, Raivis Vēvers, Raivis Markevičs, Aigars Staņēvičs, Rolands Tribiss, Arnolds Rimicāns - esam atkal šeit – Abragciemā, kur notika 10. starptautiskais A/S “Latvijas finieris” organizētais konkursa “Zaļā klase” fināls.

  Lasīt
 • Vasarai aizejot, nenoskumt!

  Domāju, ka nekļūdīšos, ja teikšu, ka ar skolu saistītie cilvēki vasaru gaida visu mācību gadu, bet paskrien tā vēja spārniem, un mūsos arvien biežāk iemājo sajūtas par atkalredzēšanās prieku septembrī.

  Lasīt