Ir sākusies otrā nometne “Radīsim pašu rokām”

Šīs vasaras 2. nometne Aleksandrovas internātpamatskolā ir sākusies!
Latvijas Lietuvas starptautiskā projekta “Interreg” (projekta. nr. LLI-151) ietvaros, Aleksandrovas internātpamatskola no 2017. gada 14. augusta līdz 23. augustam organizē nometni “Radīsim pašu rokām”, kurā piedalās 16 bērni no Latvijas un Lietuvas.
Nometnes mērķis ir veicināt Lietuvas un Latvijas bērnu ar īpašām vajadzībām radošo izpausmi un sadarbību draudzīgā atmosfērā.

Nometnes uzdevumi:
Organizēt nodarbības nometnes dalībniekiem praktiski radošajās darbnīcās;
Organizēt ekskursijas un pārgājienus;
Radīt iespējas nometnes dalībnieku radošajai izpausmei;
Veicināt sabiedriski nozīmīga darba aktualitāti.
Katrai nometnes dienai ir sava tematika: 1. diena - jautrā sasveicināšanās diena, 2. sadraudzības diena, 3. jauno atklājumu diena, 4. fantāziju diena, 5. jauno pazīšanos diena, 6. jaunrades diena, 7. aizraujošo ceļu diena, 8. pankūku, pīrāgu diena, 9. talantu un pārsteigumu diena, 10. ceļa somas diena.