Startē jaunais mācību gads!

Nākamais mācību gads patiesībā ir ļoti svarīgs. Tas būs sagatavošanās posms pirms pārmaiņām. 2017./2018. mācību gads paies Latvijas valsts simtgades zīmē.

Jaunajā mācību gadā plānots turpināt mācību satura pilnveidi, izstrādājot un pakāpeniski ieviešot kompetenču pieejā veidoto mācību saturu.
Plānotas īpašas aktivitātes interešu izglītības jomā. Lielākas pārmaiņas attiecas uz skolotājiem, jo stājas spēkā jauna kārtība kvalitātes pakāpju piešķiršanā.Lidija MIGLĀNETurpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr. 66 (29.08.2017.)