• Jaunaglona – pludiņš, lidmašīna un zelta medaļas

  Veselīgs dzīvesveids, aktivitātes brīvā dabā ir labākā vakcīna pret viltīgo koronavīrusu, kas satricinājis pasauli. To ar priekšzīmīgu optimismu spītīgi pierāda Aglonas novads, kur pēc tradīcijām, ievērojot piesardzības pasākumus, svinēja Līgo un pēc tam uzdrošinājās cilvēkiem dāvāt košus, krāsainus novada svētkus, par kuriem mūsu laikraksts jau stāstīja. Sezonas “nagla” ir Latvijā vienīgā privātā pasta muzeja atklāšana Aglonā, kas izvērtās par starptautiska mēroga pasākumu.

  Lasīt
 • Sarunu pēcpusdiena “Bērniem jāaug ģimenē”

  Lai Latgales reģionā palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē, Latgales plānošanas reģions laika posmā no 2015. gada 1. decembra līdz 2023. gada 31. decembrim realizē Eiropas Sociālā fonda projektu “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI)”. Projekta īstenošanā iesaistītas 19 reģiona pašvaldības, tai skaitā Aglonas, Dagdas un Krāslavas, un Valsts sociālās aprūpes centrs (VSAC) “Latgale” (filiāles “Kalkūni”, “Kalupe” un “Krastiņi”

  Lasīt
 • Dāvāt cilvēkiem prieku - augstākā sūtība

  Dabas tēma gandrīz piecdesmit gadus ir aktuāla mūsu laikraksta lappusēs, īpaši izceļot aktīvo atpūtu pie ūdens. Latgales ezeri ir Eiropas bagātība! Sacensības, festivāli, pieredzes gūšana sarežģītajā zivju audzēšanas jomā mazajos privātajos ezeros un mākslīgajos dīķos.

  Lasīt
 • Sapņu māja dzimtajā pierobežā

  Ieskatoties lauku ļaužu atvērtajās dvēselēs, jau sen atskārtu, ka mazā dzimtene - vismājīgākās un siltākās mājas uz zemes, kurp nezināms spēks virzīs lauku cilvēkus līdz pēdējam dzīves mirklim. Zinu vairākus piemērus, kad dzīves gudrību un pārticību guvuši rīdzinieki pēkšņi bez jebkādas nožēlas pārdeva visu iedzīvi, lai ar prieku pārceltos uz Latgali. Lauku saknes ar gadiem pārvēršas ilgās, kam nav iespējams pretoties. Mūsu ilgās svētdienas sarunas noslēgumā jaunās mājas saimniece izteicās: “Dzimtene ir vieta, ko jaunībā mēs vieglprātīgi steidzamies atstāt, lai brieduma gados kādu dienu saprastu - ir pienācis laiks doties mājās!”

  Lasīt