• Baltie galdauti PII “Pienenīte”

  Viens no Latvijas simtgades lielajiem notikumiem bija “Baltā galdauta svētki”, kas veltīti 4. maija Neatkarības deklarācijai. Latvija sākas šeit - mūsu novadā - Krāslavā, Latvija sākas ar bērna piedzimšanu ģimenē, Latvija sākas ar virtuvē ceptu pīrāgu, Latvija sākas ar mūsu senčiem, Latvija sākas ar kopā sanākšanu pie galda, kas klāts ar baltu galdautu, mammas, vecmammas vai vecvecmammas rokām darinātu. Un Latvija esam Mēs paši.

  Lasīt
 • Kolektīvais portrets jeb Latgale cilvēku sejās

  Latvija – mūsu dzimtene, Latgale – ezeru zeme. Šeit dzīvo īpaši cilvēki – atvērti, sirsnīgi, strādīgi, viesmīlīgi, radoši. Par to daiļrunīgi pārliecina fotomākslinieku kolektīvais sniegums – jauns fotoalbums “Latgalieties XXI gadsimtā”, kura prezentācija notika maija pirmajā trešdienā Preiļos.

  Lasīt
 • Latvijas Mazpulku XXII sporta spēles

  Pirmssvētku dienā 2 komandas no 104. Dagdas mazpulka devās uz Sējas novadu, lai piedalītos mazpulcēnu tradicionālajās sporta spēlēs. Interese par šo pasākumu ir ļoti liela, arī šogad sabrauca mazpulki no visas Latvijas un spēlēs startēja 69 komandas. Sporta disciplīnas mijās ar atjautības un apķērības uzdevumiem; komandas aktivitātes nomainīja individuālās sacensības. Dienas gaitā bija jāpierāda, ka ikviens mazpulcēns ir zinošs un protošs, bet, protams, katram gribējās kļūt par uzvarētāju.

  Lasīt
 • Tiekas 9. klašu skolēni

  Aprīļa nogalē Jaundomes muižā notika tradicionālais devīto klašu sadraudzības un arī karjeras vakars. Uz pasākumu ieradās skolēni un skolotāji no Dagdas, Ezernieku, Andzeļu, Andrupenes un Šķaunes skolām. Pasākums sākās ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pasniedzējas Aloīdas Jurčenko lekciju “No sapņa uz mērķiem’’. Ar dažām sev gūtajām atziņām gribu padalīties: ar mērķtiecīgu cilvēku nevar manipulēt. Mēs kļūstam tādi, par ko mēs domājam. Nepietiek tikai ar domāšanu, vajag darīt. Mērķim ir jābūt pozitīvi formulētam:

  Lasīt
 • Latgales simtgades kongress

  Kad saņēmu informāciju, ka ir iespēja kļūt par Latgales simtgades kongresa dalībnieku, es nešaubījos ne mirkli. Tika aizpildīta pieteikuma anketa, jo • es esmu latgalietis, • Krāslavas Valsts ģimnāzijas dibinātāja Valērija Seile (1923.), kā arī Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktors Stanislavs Jaudzems (1928. – 1935.) bija pirmā Latgales kongresa dalībnieki 1917. gada 9. un 10. maijā.

  Lasīt
 • Trīskārt priecīga diena Dagdā

  Tikko kā noklusa aplausi tiem, kurus apbalvoja ar Ministru kabineta goda grāmatām, tā vadītāja Solvita Plivča pievērsa pārpildītās zāles uzmanību nozīmīgam notikumam ne vien novada, bet arī republikas mērogā: “Tautas deja — tas ir kas vairāk nekā mēģinājumi un kopābūšana. Tas ir spēks, kas dod izaugsmi dvēselei un gandarījumu dzīvei. Cilvēks, kas reiz no sirds sācis dejot, dejos visu mūžu. Šodien godinām Dagdas novada Tautas deju ansambli “DAGDA”.

  Lasīt
 • “Dziedi vēl!”

  Trešais dziedošo ansambļu salidojums Aglonā izvērtās par lielu radošu konkursu, kurā par galvenajiem uzvarētājiem kļuva skatītāji. Sacentās arī sieviešu, vīriešu un jaukto ansambļu iedvesmotājas Marta Bicāne, Līga Gžibovska, Agnese Solozemniece, kuras atveda pa trim kolektīviem no Aglonas, Rožkalnes un Sīļukalna. Starp citu, ceturto salidojuma ansambli vada Intars Mežinieks, tāpēc ir skaidrs, kāpēc ciematā pie ezera radās dziedošā tradīcija.

  Lasīt
 • Nebaidieties sapņot!

  Patiesībā viss sākās tikai šajā mācību gadā, kad septembrī skolotāja I. Stikute mums piedāvāja iespēju apgūt un pilnveidot savas līdera prasmes, darbojoties projektā “Esi Līderis”. Pirmā semestra laikā apguvām teorētiskas zināšanas un kārtojām pārbaudījumu mācību priekšmetā “Lietišķā etiķete”, bet otrā semestra laikā apgūstam jau “Mārketinga kursu” un gatavojamies nākamajam pārbaudījumam. Lai zināšanas apgūt būtu interesantāk un aizraujošāk, šī projekta ietvaros mums tika piedāvāts izzinošs ceļojums – mācību prakse “Ziemeļitālija un Austrija pavasarī”. To arī izmantojām!

  Lasīt
 • Māmiņa ziedo savu pabalsta daļu Krāslavas novada domei

  Pēdējā laikā šķita, ka uz jautājumu par jaunieviesto Krāslavas novada domes pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu ir atbildēts. Izrādās, problēma ap šiem saistošajiem noteikumiem joprojām pastāv. Vēl jo vairāk, novada domes darbinieku attieksmes dēļ māmiņas gatavas atteikties ne tikai no šī gada pabalsta apmēra, bet arī no nākamo gadu pabalstiem. “Man nav vajadzīgs šāda veida atbalsts, kas, kā saprotu, nav māmiņu un ģimeņu atbalstam, bet vairāk Krāslavas novada domes vārda spodrināšanai. Ja tas tā nebūtu, man netiktu atteikts pabalsts, jo naudu manas ģimenes atbalstīšanai novada dome bija ierēķinājusi 2017. gada budžetā. Tāpēc man nav saprotams, kāpēc uz papīra un budžeta ietvaros novada dome it kā atbalsta mūs, bet tajā pat laikā atsaka atbalstu, jo ir nokavēts iesnieguma iesniegšanas laiks. Kur tad paliks manai ģimenei domātie 100 eiro, ko novada dome ar lēmumu apstiprināja šim mērķim 2017. gada budžetā? Kur tad ir solītais atbalsts?”

  Lasīt
 • Mums tas jāatceras, mums tas jāzina!

  Šie vārdi no Viktora Bernāna jaunās dziesmas kļuva par plašā mītiņa vadmotīvu Krāslavā. Lielā uzvara, Nacisma sagrāves 72. gadadiena. Šķiet, ka laikam nav varas pār vēsturisko datumu, pār dzīvo un mirušo atmiņām, kuri izglāba pasauli no brūnā mēra. Izglābtā pasaule atceras.

  Lasīt