“Neaizmirstules” talkas piedzīvojums

Aglonas novada biedrība Tartakas upes un Upursalas sakopšanas laikā

Šogad Latvijā Lielās talkas oficiālā diena ir 25. aprīlis, taču Aglonas novada biedrība “Neaizmirstule” šo datumu pārcēla nedēļu agrāk un 18. aprīlī aicināja visus Aglonas novada iedzīvotājus un talkot mīļotājus uz Tartakas upes, Alkšņu, Laiviņu, Liepu salas un Upursalas, Mīlestības kalna nogāzes sakopšanu.

Neskatoties uz to, ka laikapstākļi nebija tik pavasarīgi kā vēlētos un brīžiem krita krusa, talkotāju skaits bija prāvs - 28 cilvēki, tāpēc arī paveiktais bija nozīmīgs.
Pirms darba uzsākšanas talkotāji sadalījās divās grupās, lielākā daļa talkotāju sēdās laivās un no Jaunaglonas, kur savu tecējumu uzsāk upe Tartaka, līdz pat tās ietekai Cirīša ezerā veica upes, niedru un upes krasta tīrīšanu.
Otra talcinieku grupa ar plostu devās uz Upursalu.  Tā ir botāniskais liegums ar 264 augu sugām, kas ir nozīmīgs tūrisma objekts Aglonā. Talcinieki sakopa dabas takas, tādējādi sagatavojoties jaunajai tūrisma sezonai, atbrīvoja plosta ostas vietu no niedrēm, no dabas takām novāca zarus, baļķīšus.
Daļa talcinieku pēc Tarta- kas upes sakopšanas devās uzkopt Liepu, Alkšņu, Laiviņu salu krastus, kuri pēc ziemas makšķernieku sezonas ir pietiekami piesārņoti ar sadzīves atkritumiem.
Pēc vairāk nekā triju stundu darba talcinieku abas grupas pulcējās Cirīša ezera krastā, lai apkopotu talkas dienā paveikto.
Biedrības “Neaizmirstule” pārstāves, pasākuma organizētājas Ineta Valaine un Ingūna Barkeviča, teica: “Esam ļoti apmierināti, jo esam iztīrījuši posmu no Jaunaglonas līdz Cirīša ezera ietekai, kas ir viens no piesārņotākajiem upes posmiem. Šajā posmā ir tik daudz atkritumu, ka varētu organizēt talku atkārtoti un savāktu tikpat atkritumu maisu. Esam sagatavojuši Upursalas dabas takas jaunajai tūristu sezonai, kā arī veicām uzkopšanas darbus ap saliņām, kur pēc ziemas makšķerēšanas piedzīvojumiem bija pietiekami ko darīt.”
“Vācot atkritumus, mēs veicām to daļēju šķirošanu, centāmies krāsaino metālu, pannas, metāla gabalus likt vienā maisā, pudeles citā. Visvairāk mūs uztrauca saplēsto pudeļu atlieku vietu dau- dzums, kas rada bīstamību, laivojot upē. Tika atrastas arī šļirces, kas mudina uz pārdomām par to izcelsmi un bīstamību tās vācot.”


Elizabete Viļuma
Turpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr. 31 (24.04.2015.).


Lasi “Ezerzemi” elektroniskā versijā! Vairāk info šeit!

"Ezerzemes" redakcijā (Lāčplēša 20, Krāslava) laikrakstu var iegādāties par 0,36 EUR.