• Nepadosimies kārdinājumiem!

  Lielā gavēņa sākumā Baznīcas liturģija mums piedāvā apcerēt kārdinājuma tēmu. Kārdināti tika ne tikai Ādams un Ieva, bet pat mūsu Kungs Jēzus Kristus — jaunais Ādams. Tomēr starp pirmā cilvēka un Pestītāja attieksmi pret kārdinājumu ir krasa atšķirība: Ādams un Ieva padevās un sagrēkoja, bet Kungs uzvarēja ļaunā gara slazdus un mūs atpestīja no grēka. Tādējādi Jēzus Kristus arī ir īstais Ādams — tādas cilvēces prototips, kādu Dievs to vēlējās.

  Lasīt
 • Ne tikai katoļi lepojas ar pāvestu Francisku

  13. martā apritēja gads, kopš Argentīnas kardināls, jezuītu tēvs Horhe Mario Bergolio (Jorge Mario Bergoglio) tika ievēlēts par Romas katoliskās Baznīcas 265. svētā Pētera pēcteci. Sakarā ar pāvesta Franciska ievēlēšanu Jēzus Sadraudzības (jezuītu) ģenerālis Adolfo Nikolas SJ teica: “Vārds “Francisks”, kurā mēs tagad viņu uzrunāsim, mūsos atsauc atmiņā Svētā tēva evaņģēlisko garu, tuvumu nabagiem, identificēšanos ar vienkāršajiem ļaudīm un viņa uzticību Baznīcas atjaunotnei. Jau pirmajā mirklī, parādoties uz Vatikāna balkona Dieva tautas priekšā, viņš sniedza redzamu liecību par vienkāršību, savu pastorālo pieredzi un garīguma dziļumu.”

  Lasīt
 • Ticības lietas: Viena stunda nedēļā — Latvijai

  Šogad 5. martā Tautas nemitīgajam Rožukronim Latvijā aprit 20 gadi. 2014. gada Katoļu kalendārā koordinatore Helēna Žigo raksta: “1994. gada 5. marts — tā ir mūsu dzimšanas diena, kad no kustības pārtapām par brālību dominikāņu vadībā...”

  Lasīt
 • Sākas Lielais gavēnis

  Kristieši martā uzsāk gatavošanos nozīmīgākajam gada liturģiskajam notikumam — Kristus Augšāmcelšanās svētkiem. Lieldienas (Pashu) šogad visas kristīgās konfesijas svinēs vienlaikus — 20. aprīlī. Gandrīz vienlaikus uzsāk arī 40 dienu ilgo Lielo gavēni: Austrumu Baznīcā — uzreiz pēc Piedošanas svētdienas, 3. martā; Rietumu Baznīcā — Pelnu trešdienā, 5. martā.

  Lasīt
 • 11. februāris — Vispasaules Slimnieku diena

  Brīnumi Lurdā turpinās Kamēr cilvēks ir vesels, viņš dzīvo kā visi: strādā, rūpējas par ģimeni, izklaidējas, kaļ nākotnes plānus. Un pēkšņi — smaga, nedziedināma slimība. Ko darīt? Kā rīkoties? Vieni krīt panikā, izmisumā, citi meklē palīdzību pie ekstrasensiem, dažādiem dziedniekiem. Bet dziļi ticīgs cilvēks nodod sevi Dieva rokās, lūdz Dievmātes aizbildniecību.

  Lasīt
 • Desmit gadi kopā ar Lurdas Dievmāti

  Šogad 11. februārī paliek 10 gadi, kopš Landskoronas draudzē (Dagdas novads, Šķaune) katra mēneša 11. datumā notiek īpaši Slimnieku dienu dievkalpojumi Lurdas Dievmātes godam. Viens no iemesliem šo dievkalpojumu uzsākšanai bija tas, ka Landskoronas baznīcā atrodas viena no lielākajām un senākajām (19. gs. 80. gadi) Lurdas Dievmātes statujām.

  Lasīt
 • Lūgsimies par kristiešu vienotību!

  Kristīgajā pasaulē tradicionāli viena nedēļa janvārī noris pastiprinātā ekumēnisma noskaņā (gr. oikumenikos nozīmē vispasaules; kustība kristīgo konfesiju un pat nekristiešu ciešākai vienotībai). Uz to mūs mudina Kristus lūgšana: “Lai visi būtu vienoti kā Tu, Tēvs, Manī un Es Tevī; un lai viņi būtu mūsos vienoti; lai pasaule ticētu, ka Tu Mani sūtījis” (Jņ 17,21). Divas vai pat vairākas dažādas patiesības nav iespējamas. Taču daudzi ķeceri, maldu mācību sludinātāji, sākot jau no pirmkristiešu laikiem, veicināja Baznīcas sašķelšanos, izveidojot daudzas konfesijas, sektas, kopienas ar savām atšķirīgajām reliģiskajām mācībām. Šodien mēs esam aicināti izmantot visas iespējas ceļā uz Baznīcas atkalapvienošanos pēc Kristus aicinājuma.

  Lasīt
 • Svinēsim Kunga Kristīšanas svētkus

  Visas kristiešu konfesijas janvārī svin Kunga Kristīšanas svētkus: luterāņi — 6. janvārī (Zvaigznes dienā); katoļticīgie — pirmajā svētdienā pēc Triju ķēniņu dienas (šogad — 12. janvārī), ar ko noslēdzies Ziemassvētku liturģiskais laiks; pareizticīgie un vecticībnieki — 19. janvārī.

  Lasīt