• 11. februāris — Vispasaules Slimnieku diena

  Brīnumi Lurdā turpinās Kamēr cilvēks ir vesels, viņš dzīvo kā visi: strādā, rūpējas par ģimeni, izklaidējas, kaļ nākotnes plānus. Un pēkšņi — smaga, nedziedināma slimība. Ko darīt? Kā rīkoties? Vieni krīt panikā, izmisumā, citi meklē palīdzību pie ekstrasensiem, dažādiem dziedniekiem. Bet dziļi ticīgs cilvēks nodod sevi Dieva rokās, lūdz Dievmātes aizbildniecību.

  Lasīt
 • Desmit gadi kopā ar Lurdas Dievmāti

  Šogad 11. februārī paliek 10 gadi, kopš Landskoronas draudzē (Dagdas novads, Šķaune) katra mēneša 11. datumā notiek īpaši Slimnieku dienu dievkalpojumi Lurdas Dievmātes godam. Viens no iemesliem šo dievkalpojumu uzsākšanai bija tas, ka Landskoronas baznīcā atrodas viena no lielākajām un senākajām (19. gs. 80. gadi) Lurdas Dievmātes statujām.

  Lasīt
 • Lūgsimies par kristiešu vienotību!

  Kristīgajā pasaulē tradicionāli viena nedēļa janvārī noris pastiprinātā ekumēnisma noskaņā (gr. oikumenikos nozīmē vispasaules; kustība kristīgo konfesiju un pat nekristiešu ciešākai vienotībai). Uz to mūs mudina Kristus lūgšana: “Lai visi būtu vienoti kā Tu, Tēvs, Manī un Es Tevī; un lai viņi būtu mūsos vienoti; lai pasaule ticētu, ka Tu Mani sūtījis” (Jņ 17,21). Divas vai pat vairākas dažādas patiesības nav iespējamas. Taču daudzi ķeceri, maldu mācību sludinātāji, sākot jau no pirmkristiešu laikiem, veicināja Baznīcas sašķelšanos, izveidojot daudzas konfesijas, sektas, kopienas ar savām atšķirīgajām reliģiskajām mācībām. Šodien mēs esam aicināti izmantot visas iespējas ceļā uz Baznīcas atkalapvienošanos pēc Kristus aicinājuma.

  Lasīt
 • Svinēsim Kunga Kristīšanas svētkus

  Visas kristiešu konfesijas janvārī svin Kunga Kristīšanas svētkus: luterāņi — 6. janvārī (Zvaigznes dienā); katoļticīgie — pirmajā svētdienā pēc Triju ķēniņu dienas (šogad — 12. janvārī), ar ko noslēdzies Ziemassvētku liturģiskais laiks; pareizticīgie un vecticībnieki — 19. janvārī.

  Lasīt
 • Ticības gads noslēdzies

  24. novembrī, Kristus Karaļa svētkos, katoliskajā pasaulē noslēdzies pāvesta Benedikta XVI izsludinātais Ticības gads. Kā zinām, iemesls tam bija 50. gadadiena, kopš atklāts Vatikāna II koncils, kā arī 20. gadadiena, kopš izdots Katoliskās Baznīcas Katehisms. Ticības gada laikā ikviens katolis tika aicināts no jauna atklāt savas garīgās dzīves saturu un pārdomāt ticības aktu, liecināt par savu ticību, praktizējot to dzīvē un darbībā.

  Lasīt