• Relikviju godināšana — tautas dievbijības izpausme

  Krāslavas Sv. Ludvika Romas katoļu baznīca kopš 1775. gada kā lielu dārgumu glabā svētā mocekļa Donata relikvijas - viņa kaulus un asinis. 3., 4. un 5. jūlijā atkal tiks svinētas mūsu malas aizbildņa 40 stundu atlaidas - lielākie draudzes svētki. Kas ir relikvijas un kāpēc tās jāgodina? Relikvijas (latīn. reliquiae) ir svēto mirstīgās paliekas - kauli, mati, asinis, drēbes gabals vai jebkurš priekšmets, kam viņš pieskāries. Relikviju godināšana izriet no svēto godināšanas. Mēs godinām (nevis pielūdzam) svēto relikvijas tāpēc, ka tās ir dārgo svēto Dieva draugu piemiņa. Ticības apliecinājumā jeb Credo mēs sakām: “Es ticu uz svēto sadraudzību…” Svēto sadraudzība ir garīgā vienotība, kāda pastāv starp ticīgajiem virs zemes, svētajiem debesīs un dvēselēm šķīstītavā. Godinot relikvijas, mēs veidojam attiecības ar svētajiem un caur viņiem - ar pašu Dievu.

  Lasīt
 • Kāpēc mums jāpiedalās kapusvētkos?

  Šis jautājums aktualizējas arvien, līdzko sākas kapusvētku laiks. Latvijas tautai mirušo piemiņa arvien bijusi svēta. Par to liecina Baznīcas tradīcija, arī tautasdziesmas. Ieraša pieminēt aizgājējus kapsētās izveidojusies pirms vairākiem gadsimtiem. Tā turpinājās arī padomju varas laikā, tikai, pēc tā dēvētajām, jaunajām tradīcijām. Līdz ar neatkarības atjaunošanos atkal nozīmīgi kļuvuši kristīgo konfesiju aizlūgumi mirušo atdusas vietās. Parasti tie sākas Vasarsvētkos. Katoļticīgajiem kapusvētku svinēšana turpinās visu vasaru, jo draudzēs parasti ir vairākas kapsētas.

  Lasīt
 • Svētceļojums bija saviļņojošu ­iespaidu pārbagāts

  Dievam patīk zināmās svētvietās piešķirt ticīgajiem sevišķas žēlastības. Pa ievērojamākajām Eiropas svētvietām 11. aprīlī devās grupa no Latvijas, kuras sastāvā bija arī divas krāslavietes – Irēna Zambere un Rita Sauleviča. Pēc 19 dienu ilgā svētceļojuma tikos ar Irēnu Zamberi un lūdzu padalīties ar šajā braucienā gūtajiem iespaidiem.

  Lasīt
 • Katoļu Baznīcā Latvijā

  Lūgsimies par ­aicinājumiem uz priesterību Vispasaules lūgšanu dienā par aicinājumiem uz priesterību, 25. aprīlī - Labā Gana svētdienā, katoļu dievnamos ticīgie lūdzas par to, lai vairāk jauniešu sadzirdētu Dieva aicinājumu kļūt par priesteriem. Jēzus ir teicis: “Lūdziet Pļaujas Kungu, lai Viņš sūta strādniekus savā pļaujā” (Mt 9,38). Bet pāvests Francisks atgādina: “Aicinājumi dzimst lūgšanā un pateicoties lūgšanai.” Konsekrētās dzīves gadā, kas sasaucas ar mūsu zemes - Terra Mariana - 800 gadu jubileju, iniciatoru grupa aicina ticīgos pasniegt Dievmātei īpašu dāvanu - 800 cilvēku lūgšanas par aicinājumiem uz priesterību un konsekrēto dzīvi. Mums vajadzīgs, lai katrai Latvijas katoļu draudzei būtu savs priesteris, lai tajās kalpotu vairāk klostermāsu un klosterbrāļu. Tiem, kas vēlas atsaukties šim aicinājumam, katru dienu jālūdzas lūgšana par paaicinājumiem vai kādas citas lūgšanas šajā nodomā. Iniciatori arī lūdz paziņot par savu apņemšanos lūgties pa e-pastu konsekretie@gmail.com vai mājaslapā www.konsekretie.lv, vai arī pa pastu - Enkura iela 9, Rīga, LV - 1048.

  Lasīt
 • Priesterības kalpojumam ir trīs pakāpes

  Kāda Krāslavas Romas katoļu draudzes ticīgā aizrādīja, ka draudzes vikāru nedrīkstot uzrunāt par priesteri, bet gan par baznīckungu. “Vai tas tā ir patiesībā?” - man jautāja viena no šīs grupas ticīgajām sievietēm.

  Lasīt
 • Ciešanas - Dieva dāvana

  29. martā, Palmu jeb Ciešanu svētdienā sākas Lielā - ciešanu nedēļa, kura savu kulmināciju sasniedz Lielajā Piektdienā ar Kristus nāvi uz krusta. Ciešanas pieder pie cilvēces vēstures. Tās izsaka kaut ko ļoti būtisku cilvēka dabā.

  Lasīt
 • Kādēļ jāiet uz baznīcu, ja Dievs mīt mūsu sirdīs?

  Tieši tā par savu ticību Dievam spriež vairāki kristieši. Vai viņiem ir taisnība? Pirmais jautājums, kas rodas sakarā ar šo problēmu, - kāds dievs ir jūsu sirdī? Vārds „dievs” ir lietots ar mazo burtu, un tas nav nejauši. Parasti tiem cilvēkiem, kas neapmeklē baznīcu, nepiedalās Baznīcas sakramentos, ir ļoti miglains priekšstats par īstu Dievu, par Dieva Trīsvienību, par mūsu Glābēju – Jēzu Kristu. Vai tiešām viņu sirdī mīt dievs? Iespējams, ka tie ir tikai viņu personiskie priekšstati par Dievu.

  Lasīt
 • Katoļu Baznīcas ziņas

  Terra Mariana - 800 2015. gadā aprit 800 gadi kopš tā laika, kad dižais pāvests Inocents III Romā sasauca IV Laterāna koncilu, kura laikā jaunkristīto Livonijas zemi, kas šodien sakrīt ar Latvijas un Igaunijas valstu administratīvajām robežām, pasludināja par Terra Mariana, kas tulkojumā no latīņu valodas nozīmē “Dievmātes Marijas zeme”.

  Lasīt
 • Slimība ir nekārtība Dieva radītajā kārtībā

  11. februārī Katoļu Baznīca piemin notikumu, kad 1858. gadā Vissvētākā Jaunava Marija 18 reizes, no 11. februāra līdz 16. aprīlim, parādījās Lurdā, Francijas dienvidos, vienkāršai meitenei Bernadetei Subirū. Svētais pāvests Jānis Pāvils II 11. februāri ir pasludinājis arī par Slimnieku dienu. Tāpēc šajā dienā esam aicināti īpaši lūgties par slimniekiem un cietējiem, kā arī tos apmeklēt, lai stiprinātu grūtā brīdī.

  Lasīt
 • Lūgsimies par kristiešu vienotību!

  Kā ik gadu, no 18. līdz 25. janvārim tiek svinēta Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. Tās laiks 1908. gadā tika izraudzīts simboliski - lūgšanas sākās apustuļa Pētera svētkos un noslēdzās dienā, kad tiek pieminēta apustuļa Pāvila atgriešanās. Šogad tekstus pārdomām ir izvēlējušies Brazīlijas kristieši, kuriem ekumēniskais dialogs ir īpaši nozīmīgs. Pārdomu centrā - Jēzus saruna ar samāriešu sievieti Sv. Jāņa Evaņģēlijā (Jņ 4,1 - 42).

  Lasīt