• Ciešanas - Dieva dāvana

  29. martā, Palmu jeb Ciešanu svētdienā sākas Lielā - ciešanu nedēļa, kura savu kulmināciju sasniedz Lielajā Piektdienā ar Kristus nāvi uz krusta. Ciešanas pieder pie cilvēces vēstures. Tās izsaka kaut ko ļoti būtisku cilvēka dabā.

  Lasīt
 • Kādēļ jāiet uz baznīcu, ja Dievs mīt mūsu sirdīs?

  Tieši tā par savu ticību Dievam spriež vairāki kristieši. Vai viņiem ir taisnība? Pirmais jautājums, kas rodas sakarā ar šo problēmu, - kāds dievs ir jūsu sirdī? Vārds „dievs” ir lietots ar mazo burtu, un tas nav nejauši. Parasti tiem cilvēkiem, kas neapmeklē baznīcu, nepiedalās Baznīcas sakramentos, ir ļoti miglains priekšstats par īstu Dievu, par Dieva Trīsvienību, par mūsu Glābēju – Jēzu Kristu. Vai tiešām viņu sirdī mīt dievs? Iespējams, ka tie ir tikai viņu personiskie priekšstati par Dievu.

  Lasīt
 • Katoļu Baznīcas ziņas

  Terra Mariana - 800 2015. gadā aprit 800 gadi kopš tā laika, kad dižais pāvests Inocents III Romā sasauca IV Laterāna koncilu, kura laikā jaunkristīto Livonijas zemi, kas šodien sakrīt ar Latvijas un Igaunijas valstu administratīvajām robežām, pasludināja par Terra Mariana, kas tulkojumā no latīņu valodas nozīmē “Dievmātes Marijas zeme”.

  Lasīt
 • Slimība ir nekārtība Dieva radītajā kārtībā

  11. februārī Katoļu Baznīca piemin notikumu, kad 1858. gadā Vissvētākā Jaunava Marija 18 reizes, no 11. februāra līdz 16. aprīlim, parādījās Lurdā, Francijas dienvidos, vienkāršai meitenei Bernadetei Subirū. Svētais pāvests Jānis Pāvils II 11. februāri ir pasludinājis arī par Slimnieku dienu. Tāpēc šajā dienā esam aicināti īpaši lūgties par slimniekiem un cietējiem, kā arī tos apmeklēt, lai stiprinātu grūtā brīdī.

  Lasīt
 • Lūgsimies par kristiešu vienotību!

  Kā ik gadu, no 18. līdz 25. janvārim tiek svinēta Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. Tās laiks 1908. gadā tika izraudzīts simboliski - lūgšanas sākās apustuļa Pētera svētkos un noslēdzās dienā, kad tiek pieminēta apustuļa Pāvila atgriešanās. Šogad tekstus pārdomām ir izvēlējušies Brazīlijas kristieši, kuriem ekumēniskais dialogs ir īpaši nozīmīgs. Pārdomu centrā - Jēzus saruna ar samāriešu sievieti Sv. Jāņa Evaņģēlijā (Jņ 4,1 - 42).

  Lasīt
 • Fenomenāls Dievmātes attēls

  Reiz kāda paziņa, kurai patīk skatīties meksikāņu seriālus, man jautāja: “Ar ko īpaša ir Gvadalupes Dievmātes svētbilde, kuru tā godina Meksikā?”

  Lasīt
 • Svētais Nikolajs - izcils cilvēkmīlestības paraugs

  Mirlikijskas bīskaps un lielais brīnumdarītājs Nikolajs ir viens no svētajiem, kuru godina gan Austrumu, gan Rietumu Baznīcā. Viņa piemiņas dienu katoļticīgie svin 6. decembrī, pareizticīgie - 19. decembrī, vēl arī 22. maijā, pieminot svēto pīšļu pārvešanu no Mirlikijskas uz Baru.

  Lasīt
 • Kristīgā mācība - jau 10 gadus

  Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu, 2004./ 2005. mācību gadā kā izvēles mācību priekšmets vispārizglītojošo skolu 1. klasē (turpmāk arī 2. un 3. klasē) tika ieviesta kristīgā mācība un/ vai ētika.

  Lasīt