• Kas pašlaik ir priviliģētā šķira

    Rajona avīzes septiņdesmitajā jubilejas gadā, biežāk nekā parasti šķirstot saudzīgi saglabātās iešūtās avīzes, mūsu korespondenti rūpīgāk ieskatās aizritējušo gadu notikumos. Viss tiek iepazīts salīdzinājumā…

    Lasīt
  • Pensionāru tiesības

    Krāslava (Garoy) vēstures hronikās ir pieminēta jau m.ē. 9. gadsimtā kā pieturas vieta tirdzniecības ceļā “no varjagiem uz grieķiem”. Loģiski, ka te apgrozījās un apmetās uz dzīvi daudzu jo daudzu tautību pārstāvji. Ne velti Krāslavas ģerbonī attēlota laiva ar pieciem airiem, kas simbolizē piecu tautību draudzīgu un mierīgu sadzīvošanu. Nolēmu dziļāk papētīt šo tautu līdzdalību neatkarīgas Latvijas tapšanā un attīstībā. Daži fakti: 1917. g. 26. - 28. aprīlī Rēzeknē notika Pirmais latgaliešu kongress, kurā pieņēma sekojošu rezolūciju:

    Lasīt