• Seminārs tūrisma kompleksā “Dridži”: kas mums ir imigranti?

  20. un 21. aprīlī projekta “Informācijas centrs imigrantiem” ietvaros tūrisma kompleksā “Dridži” norisinājās seminārs, kuru īstenoja biedrība “Patvērums “Drošā māja””. Izglītojošā pasākuma temats bija starpkultūru komunikācija, imigrantu tiesības un pienākumi, stereotipi un aizspriedumi, diskriminācijas atpazīšana, kā arī dažādu Latvijas  institūciju pieredze darbā ar “trešo valstu” pavalstniekiem. Kā lektori uzstājās biedrības “Drošā māja” vadītāja Sandra Zalcmane, biedrības juristi Gita Miruškina un Alvis Škenders. Par semināra dalībniekiem kļuva sociālā dienesta, nodarbinātības dienesta, probācijas dienesta pārstāvji, kā arī Krāslavas, Ludzas un Daugavpils pedagogi. Dalībniekiem pievienojās arī patvēruma meklētāju centra “Mucenieki” darbinieces.

  Lasīt
 • Kas pašlaik ir priviliģētā šķira

  Rajona avīzes septiņdesmitajā jubilejas gadā, biežāk nekā parasti šķirstot saudzīgi saglabātās iešūtās avīzes, mūsu korespondenti rūpīgāk ieskatās aizritējušo gadu notikumos. Viss tiek iepazīts salīdzinājumā…

  Lasīt
 • Pensionāru tiesības

  Krāslava (Garoy) vēstures hronikās ir pieminēta jau m.ē. 9. gadsimtā kā pieturas vieta tirdzniecības ceļā “no varjagiem uz grieķiem”. Loģiski, ka te apgrozījās un apmetās uz dzīvi daudzu jo daudzu tautību pārstāvji. Ne velti Krāslavas ģerbonī attēlota laiva ar pieciem airiem, kas simbolizē piecu tautību draudzīgu un mierīgu sadzīvošanu. Nolēmu dziļāk papētīt šo tautu līdzdalību neatkarīgas Latvijas tapšanā un attīstībā. Daži fakti: 1917. g. 26. - 28. aprīlī Rēzeknē notika Pirmais latgaliešu kongress, kurā pieņēma sekojošu rezolūciju:

  Lasīt